Redna skupščina IPA kluba Štajerska – vabilo

Po sklepu UO IPA kluba Štajerska in v skladu z 12. členom statuta Vas vabimo na redno skupščino, ki bo v četrtek, 21. 4. 2022, ob 17.uri, v spominski sobi Roberta Hvalca, v Mariboru, Marčičeva ulica 1.

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.Otvoritev skupščine

 

2.Izvolitev organov skupščine

-predsedujoči skupščine

-zapisnikar

-overitelja zapisnika (2 člana)

-verifikacijska komisija (2 člana)

 

  1. Poročila

-poročilo o delu društva v letu 2021

-finančno poročilo 2021

-poročilo nadzornega odbora 2021

-poročilo častnega razsodišča 2021

 

  1. Razprava po poročilih, sprejem poročil

 

  1. Sprejem programa dela 2022 in finančnega načrta 2022

 

  1. Razno

 

SERVO PER AMIKECO-SLUŽITI PRIJATELSTVU

 

Zaradi nabave ustreznega števila hrane in pijače, vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 15.4.2022 do 15.00 ure sekretarju kluba g. Miranu Šadlu na mail: miran.sadl@policija.si ali GSM 051 352-980.

 

finančno poročilo 2021

POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 2021

POROČILO NO 2021

POROČILO O DELU 2021

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2022

VABILO IPA SKUPŠČINA 2021