Zgodovina kluba

Naši predhodniki so že v osemdesetih letih navezovali prve stike in sklepali poznanstva s člani avstrijske in italijanske sekcije. Ob koncu 80. let so ideje o ustanovitvi lastne stanovske organizacije IPA privedle do tega, da so se s pomočjo avstrijskih policijskih kolegov pričele prve resnejše priprave na ustanovitev lastne sekcije IPA v Sloveniji.

Z željo, da bi na organiziran in enoten način pristopili k ustanovitvi samostojne organizacije, se je v okviru operativnih služb policije formiral prvi iniciativni odbor, ki je pripravil izhodišča in cilje, ter se 14. julija 1990 v Mariboru sestal s predstavniki avstrijske sekcije. Na sestanku so sprejeli tri pomembne sklepe in sicer:

 • do konca avgusta 1990 se pridobi vsaj dvajset kandidatov za včlanitev v avstrijsko deželno skupino za Štajersko;
 • do jeseni se opravijo vse potrebne organizacijske in druge aktivnosti, ki bodo omogočale ustanovitev lastne organizacije;
 • koordinacijo dela in sodelovanje z IPA sekcijo Avstrije prevzame mariborski oddelek za zatiranje kriminalitete.
 1. aprila 1991 je v Gozd Martuljku potekala ustanovna skupščina IPA sekcije Slovenije.

Vzporedno so tekle priprave na ustanovitev prvega Regionalnega kluba, ki jih je vodil Zvone Rožman. V mesecu maju so ustanovne izjave za ustanovitev Regionalnega kluba za Štajersko, Koroško in Prekmurje podpisali Milan Zorec, Drago Berden, Franjo Kozel, Bojan Lunežnik, Miroslav Koštomaj, Dušan Mohorko, Aleš Rupar, Zvonko Žnidaršič, Jože Počkar, Miroslav Petrešev, Miroslav Krajnc, Stanislav Kostanjevec, Zlatko Voglar, Viljem Petrovič, Maksimiljan Andrašič, Ivan Hercog, Avgust Črepinko, Igor Tekavc, Boris Žunko, Maks Rakuša, Jožef Krapše, Branimir Karba, Danijel Šunko, Srečko Pušnik, Bojan Hrovatin, Ivo Usar, Vladimir Rozman in Zvonimir Rožman.

Policisti (tedaj še miličniki) iz Uprav za notranje zadeve Maribor, Celje, Murska Sobota in Slovenj Gradec smo v Mariboru, 7. junija 1991, še v času Jugoslavije, tik pred osamosvojitvijo Republike Slovenije, ustanovili Regionalni strokovni klub policistov IPA za Štajersko, Koroško in Prekmurje.

Ustanovne skupščine Regionalnega kluba za Štajersko, Koroško, in Prekmurje so se poleg večine pridruženih članov udeležili tudi predstavniki IPA organizacije iz Avstrije. Na ustanovni skupščini so sprejeli sklep o ustanovitvi kluba, sprejeli pravila delovanja in izvolili organe kluba v sestavi:

 •   Zvonimir Rožman –  predsednik;
 •   Vlado Rozman –  sekretar;
 •   Majda Župevc –  blagajni;
 •   Srečko Pušnik –  zapisnikar.

Predsednik nadzornega odbora je postal Franc Šeruga, člana pa Drago Kos in Alojz Hrnčič. Predsednik častnega razsodišča je postal Stane Isak, člana Milan Urbanček in Marjan Farič.

Skupščina je sprejela program dela, ki je temeljil na organizacijski izgradnji, sprejemanju novih članov, sodelovanju z IPA organizacijami Avstrije in Madžarske in delovanju na področju kulture in športa.

Območje kluba se je spreminjalo. Prvi so se odcepili Korošci- julija 1992. Februarja 1993 je bil ustanovljen RK Pomurje ter 2. junija 1993 še RK Celje. Današnja IPA RK Štajerska, s sedežem v Mariboru, deluje na območju severovzhodne Slovenje.

Na I. kongresu IPA sekcije Slovenija 6. marca 1993 je mednarodni predsednik IPA  Strangner izročil diplome in bronaste medalje PEB Milanu Zorcu, Ivo Usarju, Zvonetu Rožmanu in Mitji Klavori za dosedanje uspešno delo. Že v letu 1993 so bile izvedene številne kulturne in športne prireditve v lastni organizaciji in organizaciji ostalih klubov v Sloveniji ali tujini, na katerih nismo manjkali.

Sčasoma se je okrepilo poznavanje slovenske policije in slovenske IPA sekcije tudi v mednarodnem okolju. Pomembno vlogo pri tem je imel tudi naš regionalni klub, saj smo se v okviru možnosti udeleževali različnih prireditev v tujini, tako strokovnih seminarjev in posvetov, kot kulturnih in športnih prireditev.

Delegati našega kluba so se udeležili izrednega kongresa slovenske sekcije, 22. Julija 1994 v Portorožu.

Regionalni klub Štajerska je nadaljeval z organizacijo različnih športnih in kulturnih prireditev ter razvil široke povezave s sosednjimi klubi, zlasti s klubi IPA iz Avstrije in Madžarske.

Poleg tradicionalno dobrih stikov s prijatelji iz Avstrije, smo l. 1997 navezali tudi stike z IPA organizacijo iz nemškega mesta Karlsruhe, predvsem po zaslugi njihovega predsednika  Fredya Neffa. Leto  smo  v prijetnem vzdušju zaključili z letno skupščino in prvim IPA plesom  v Pekrah pod Pohorjem .

Do navezave prijateljskih vezi med našim klubom in klubom IPA Marburg na Lahni je prišlo po zaslugi policistov obeh mest, ki so se pri opravljanju svojih nalog medsebojno spoznali, navezali prijateljske odnose in nam v regionalnem klubu pomagali pri vzpostavitvi stikov med obema IPA organizacijama. Do prvega stika je prišlo l. 1998 ob samostojni fotografski razstavi Branimirja Ritonje v tem mestu. Jeseni so nam obisk vrnili in v prijetnem vzdušju smo preživeli štiri dni širom po Sloveniji.

Nogometni turnir, izlet v Turčijo, tenis turnir, skupščina, strokovna ekskurzija v Marburg, 40-letnica IPA München, sodelovanje ob dnevu odprtih vrat Münchenske policije, podpis listine o sodelovanju z IPA Marburg na Lahni, udeležba na srečanju mladih v Kanadi, obisk božičnega sejma v Nürnbergu, sodelovanje na varnostnem forumu Alpe Jadran, pomoč hrvaškim policistom pri ustanovitvi lastne IPA organizacije, kongres IPA Avstrije, udeležba športnikov na različnih prireditvah, piknik… Številne aktivnosti, izvedene v letu 1999 pričajo o marljivosti tedanjih članov. Na tretjem kongresu IPA sekcije Slovenije so bili v organe vodstva sekcije izvoljeni trije naši člani.

V letu 2000 smo izdali IPA novice, v katerih smo objavili poročilo o delu in program dela. Ob dnevu policije smo v svečanem okolju mestne hiše Rotovž ter ob prisotnosti predstavnikov mestne občine Maribor in policijske uprave podpisali listino o partnerskem sodelovanju z IPA organizacijo iz Marburga. V njej smo se zavezali, da bomo sodelovali na strokovnem, kulturnem in športnem področju. Ob tradicionalno dobrem vzdušju med organizacijama IPA Maribor in sekcije IPA iz Marburga na Lahni smo na vrtu Kluba PU Maribor zasadili drevo prijateljstva.

Od začetnih dvajsetih podpisnikov ustanovne listine smo prerasli v veliko organizacijo, ki je ob zaključku leta 2005 štela že 750 članov.

S svečano akademijo smo 8. junija 2001 obeležili 10. obletnico ustanovitve našega kluba. Svečane akademije so se udeležili predstavniki regionalnih klubov Slovenije, pridruženi člani iz Hrvaške, predstavniku UO IPA sekcije Slovenije, direktor policijske uprave Maribor Milan Čuš, vabljeni gostje iz avstrijske deželne skupine za Štajersko, predstavniki njihovih klubov iz Lipnice, Deutschlandsberga in avstrijske Radgone. Ustanoviteljem kluba in dvema zaslužnima članoma iz Avstrije smo ob tej priliki podelili priznanja. Praznovanje smo nadaljevali 22. junija 2001, ko smo  sprejeli 6 skupin policistov iz Nemčije, Avstrije, Italije, Luksemburga, Češke in Hrvaške, v soboto, 23. junija, pa smo skupaj proslavili  obletnico ustanovitve in dan policije z druženjem v Mariboru.

Leta 1997 smo sprejeli prve pridružene člane iz Republike Hrvaške. Aprila 1999 je bil ustanovljen iniciativni odbor za ustanovitev IPA Sekcije Hrvaške. Od 26. do 28. oktobra 2001 se je na Krku odvijala ustanovitvena skupščina IPA sekcije Hrvaške, ki se je je udeležila delegacija našega kluba.

V letu 2002 smo se skladno z Zakonom o društvih in sklepi UO IPA Sekcije Slovenije na Upravni enoti Maribor registrirali kot samostojno društvo. S tem je klub postal pravna oseba zasebnega prava. Novi uradni naziv kluba je postal IPA Regionalni strokovni klub policistov Štajerska ali kratko IPA RSKP Štajerska.

Na pobudo IPA Sekcija Slovenije smo v RK Štajerska oktobra 2002 gostili člana IPA Sekcije Avstralije, ki sta  opravljala pet-tedensko študijsko potovanje po Evropi. Znova se je tudi pokazalo, da naše načelo Servo per amikeco še tako drži. Nesreča, ki se je našemu avstrijskemu kolegu zgodila na otoku Krku, kjer je dopustoval, ni bila prijetna, pa vendar nas je člane IPA nesreča hitro združila. Brez oklevanja smo združili moči IPA prijatelji iz Hrvaške in Slovenije, ter poškodovanemu pomagali ob hitri vrnitvi v domovino.

V letu 2003 velja omeniti krepitev prijateljskih vezi in stikov s člani IPA Karlsruhe in IPA Marburg v Nemčiji, IPA Leibnizt, Deutschlandsberg,  Voralberg inRadkesburg v Avstriji, IPA Zala na Madžarskem in IPA Varaždin te Čakovec iz Hrvaške. Seveda  pa velja pri tem omeniti tudi začetke prijateljskega sodelovanja z IPA Petanger v Luksemburgu, kjer smo bili na delovnem in prijateljskem obisku ter IPA Bremen in Rostock, ki so bili naši  gostje na daljšem dopustu v Sloveniji. Posebej moramo navesti tesno sodelovanje z IPA člani iz Avstrije.

Pripisujemo si tudi nekaj zaslug za to, da so bili pridruženi člani iz Hrvaške v mesecu maju 2003 na XVII. Svetovnem kongresu IPA sprejeti kot samostojna organizacija v enakopravno članstvo IPA.

IPA Štajerska je 4. aprila 2003 organizirala strokovni posvet na temo V skupnost usmerjeno delo policije – želja ali realnost. Posveta se je udeležilo tudi 14 strokovnjakov s področja policijske preventive. Hrvaški policisti so 29. septembra praznovali Dan Policije. V počastitev so člani IPA Varaždin in IPA Čakovec 27. septembra organizirali mednarodno srečanje policistov, ki je potekalo v Varaždinu in Čakovcu. Srečanja so se udeležili policisti iz Slovenije, Italije in Madžarske. Vsi udeleženci so prišli s službenimi vozili in v svečanih uniformah.

V letu 2004 smo nadaljevali z utrjevanjem prijateljskih vezi s klubi po Sloveniji in Evropi. Tako smo se udeležili delovnega srečanja s člani IPA Bremen in Rostok in podpisali listino o prijateljstvu.

»Štajerska« skupina IPA Moto kluba Slovenija in IPA regionalni klub Štajerska sta med 25. 5. in 29. 5. 2005 organizirala veliko mednarodno srečanje policistov motoristov članov IPA. Srečanja se je udeležilo 29 motoristov iz nemškega mesta Karlsruhe, 11 motoristov iz avstrijskega Leibnitza, 3 motoristi iz Varaždina in 20 motoristov IPA MK Slovenija.

Peti kongres IPA sekcije Slovenije je potekal med 21. in 23. oktobrom 2005. Na predlog upravnega odbora so delegati in delegatke izvolili novo vodstvo IPA Sekcije Slovenije. Iz naše sredine je bil v UO izvoljen Istvan LIPNIK kot generalni sekretar, Bojan UDOVČ pa kot član UO. Za člana nadzornega odbora je bil ponovno izvoljen Danijel Lorbek.

Organizirali smo tudi 3-dnevno srečanje policistov v Mariboru. Našemu vabilu so se odzvali policisti iz Švice, Nemčije, Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške in Luksenburga. Gostom smo razkazali znamenitosti Maribora, ogledali smo si delavce ZPM za  otroke, tekmovanje kolesarjev, bili sprejeti pri županu mesta Maribor in se udeležili javne prireditve na Lentu. Druženje smo zaključili v Narodnem domu.

Leto 2006 je bilo namenjeno praznovanju 15. obletnice ustanovitve IPA sekcije Slovenije in našega Regionalnega kluba Štajerske. Skupščino regionalnega kluba s svečano akademijo smo izvedli 9. junija 2006. Na skupščino smo povabili vse naše stare prijatelje iz domovine in zamejstva, saj je praznovanje trajalo kar 4 dni.

V počastitev tega jubileja sta upravni odbor RK Štajerske in Upravni odbor IPA sekcije Slovenije sprejela sklep, da se zaslužnim članom IPA RK Štajerska podelijo naslednja priznanja :

 • Zlati znak: Srečko PUŠNIK in Franc CURK
 • Srebrni znak: Peter AHMAN, Avgust VOLŠEK, Franc ZORKO, Danijel LORBEK, Milan VOGRINEC
 • Bronasti znak: Branko MOHORIČ, Darko PAJTLER, Branko ZUPANIČ, Zoran VERNIK, Marija BRAČKO, Robert MESIČEK, Janko FISTRAVEC

IPA Sekcija Slovenije je bil organizator 18. svetovnega kongresa IPA v Ljubljani. Poleg organizacijskih nalog smo bili člani upravnega odbora našega kluba vključeni tudi v organiziranje turističnega tedna po kongresu.

Upravni odbor kluba je vseskozi dobro sodeloval tudi z sindikatom Podravja, Veteranskim društvom Sever, člani kluba Maksa Perca in vodstvom Policijske uprave Maribor, predvsem na področju organiziranja proslav ob dnevu policije, različnih obletnicah in prireditvah za naše najmlajše. V posebno čast in zadovoljstvo nam je, da so naši člani tudi najodgovornejši in najvišji predstavniki policije, kar pomeni, da v našem delu ni prostora za politiko, položaje, nestrpnost… Združuje nas pripadnost policiji kot stroki, policistu kot človeku in medsebojni pomoči kot človeški vrednosti.

V letu 2007 smo bili člani IPA Štajerske pri kolegih iz IPA Luksemburg in ustanovili Kolesarsko sekcijo.

V letu 2008 smo obiskali kolege iz IPA Švice.

 1. februarja 2009 smo postavili spletno stran. Junija smo ustanovili Sekcijo (interesno združenje) za astronomijo Kasiopeja,  novembra pa Planinsko sekcijo.
 2. marca 2010 smo bili s predstavniki IPA Zabok, IPA Varaždinska in IPA Međimurska iz Republike Hrvaške na skupnem sestanku na Ptuju, kjer smo se dogovorili o skupnem sodelovanju v prihodnje.

Regionalni klub IPA Štajerska je leta 2011 praznoval 20-letnico svojega delovanja, ki smo ga obeležili s  športnimi prireditvami in osrednjo proslavo (s predstavniki IPA iz Avstrije in Hrvaške), ter astronomskim opazovanjem planeta.

Med 7. in 10.6.2012 so bili pri nas v Mariboru na obisku IPA prijatelji iz Marburga ob Lahni (Marburg an der Lahn) iz zvezne dežele Hessen v Nemčiji. Med 13.6.2012 in 17.6.2012 smo predstavniki iz IPA Štajerske obiskali Berlin in se z njimi dogovorili o skupnem sodelovanju v prihodnje.

 1. aprila 2013 je IPA Štajerska organizirala skupno srečanje IPA regionalnih klubov iz Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Srečanja so se udeležili predstavniki IPA Steiermark, IPA Zabok, IPA Varaždinska, IPA Međimurska in IPA Štajerska.

Sklenili smo, da pomagamo našim članom, ki so utrpeli škodo, ko je narava med 1. in 7. februarjem 2014 v svoj ledeni objem zajela tudi območje severovzhodne Slovenije. Sredstva za solidarnostni sklad so se zbirala preko prodaje vstopnic za gledališko predstavo pisatelja in režiserja Toneta Partljiča. Maja smo se dogovorili, da bomo solidarnostno pomoč namenili tudi IPA prijateljem iz Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine, ki so jih zajele katastrofalne poplave.