Kdo smo

Na VIII. skupščini 1. decembra 2015 smo izvolili novo vodstvo kluba.

UPRAVNI ODBOR:

Robert MESIČEK- predsednik
Mesicek

Damjan FRAJZMAN – sekretar
Frajzman
Rok MARUŠIĆ – blagajnik

Ivan DREVENŠEK – stalni zapisnikar
Drevensek
Darko VESELIČ – predstavnik FURS
Veselic
Igor ŠEBART – predstavnik pravosodja
Sebart
Rado LEŠNIK – zadolžen za šport
Lesnik
Anita KOVAČIČ – zadolžena za informiranje in urejanje spletnih strani
anita_kovacic@hotmail.com
anita
Albin GRADIŠNIK – zadolžen za promocijski material in urejanje članstva
Gradisnik
Marko CVILAK – zadolžen za socialne zadeve in družbene dejavnosti

Martina ROKAVEC – zadolžena za stike z upokojenimi delavci policije
Rokavec

NADZORNI ODBOR:

Bojan UDOVČ – predsednik

Davorin VRABL – član

George SIMIČ – član

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Petar HABRUN – predsednik

Miran ŠADL – član

Franc VIRTIČ – član

 

Zaupniki v enotah
Vodstvo PU in SD PU Maribor Miran ŠADL, mag. jav. upr. miran.sadl@policija.si
OKC PU Maribor Albin GRADIŠNIK, spec. albin@ipaslovenija.org
SUP PU Maribor Boris RAMOT  boris.ramot@policija.si
SKP PU Maribor Božo ZITTERSCHLAGER bozo.zitterschlager@policija.si
SOP PU Maribor Štefka ŠROK  stefka.srok@policija.si
PMP Središče ob Dravi Roman ZAVRATNIK romanzavratnik@gmail.com
PMP Zavrč Aleš LESAR   ales_lesar@t-2.net
PMP Gruškovje Marko CVILAK    markocvilak@yahoo.com
PPP Maribor Miroslav KRAJNC    krajncmiroslav@gmail.com /tel 041-474-844
PP Maribor I Dejan LENARČIČ     dejan.lenarcic@krs.net
PP Maribor II Janko KOPŠE janko.kopse@policija.si
 PP Rače Srečko ŽNIDARIČ  sreckoznidaric@yahoo.com
PP VSPK Maribor Vito KURNIK  kr.vito@gmail.com
PP Lenart Boštjan LOVENJAK  bosko323@gmail.com
PP Gorišnica Emil KVAR    kvar.emil6@gmail.com
PP Ormož Mitja TRAMŠEK mitja.tramsek@siol.net
PP Ptuj Janko FISTRAVEC janko.fistravec@policija.si
PP Podlehnik Danilo PLETERŠEK  danilo.pletersek@gmail.com
PP Ruše Andrej PAHOR   andrej.pahor@triera.net
PP Slovenska Bistrica Irena ARBEITER  irena.arbeiter@gmail.com
PP Šentilj Stanislav EGER  stanislav.eger5@gmail.com
PP IU Maribor Ljubomir SINIČIČ ljubo.sinicic@gmail.com
Carinski urad Maribor Darko VESELIČ    darko.veselic@gmail.com
Carinska izpostava Gruškovje Vladimir PIPAN  vladimir.pipan@gmail.com
Zapori Maribor Igor ŠEBART   igor.sebart@gmail.com
UE – izpitni center Maribor Zvonko ZADRAVEC zvonko.zadravec@gmail.com
upokojeni delavcii Martina ROKAVEC   rokavecmartina@gmail.com /tel. 041-465-640