Kdo smo

UPRAVNI ODBOR:

Robert MESIČEK- predsednik
robert.mesicek@triera.net

 

Miran ŠADL – sekretar
miran.sadl@policija.si

 

Rok MARUŠIĆ – blagajnik
rokmarusic@gmail.com

 

Mitja TRAMŠEK – zapisnikar
mitja.tramsek@siol.net

Igor ŠEBART – član UO za članstvo pravosodnih policistov
igor.sebart@gmail.com
Sebart
Rado LEŠNIK – zadolžen za zadolžena za stike z upokojenimi delavci policije
rado.lesnik@gmail.com


Anita KOVAČIČ – zadolžena za informiranje in urejanje spletnih strani
anita_kovacic@hotmail.com
anita
Albin GRADIŠNIK – zadolžen za promocijski material in urejanje članstva
albin.gradisnik@siol.net
Gradisnik
Marko CVILAK – zadolžen za socialne zadeve in družbene dejavnosti
markocvilak@yahoo.com

Dejan TERAN- zadolžen za šport
dejan.teran@gmail.com

 

Tome PETRESKI – član UO za kulturo in sodelovanje s tujino
tome.petreski@gmail.com

 

Vladimir Pipan – član UO za članstvo FURS
vladimir.pipan@gmail.com

NADZORNI ODBOR:

Ivan Drevenšek – predsednik
ivan.drevensek@amis.net

Davorin VRABL – član

George SIMIČ – član

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Petar HABRUN – predsednik
petar.habrun@triera.net

Boris RAMOT – član

Franc VIRTIČ – član

 

Zaupniki v enotah
Vodstvo PU in SD PU Maribor Mojca RADOLIČ mojca.radolic@policija.si
OKC PU Maribor Albin GRADIŠNIK albin.gradisnik@siol.net
SUP PU Maribor Boris RAMOT  boris.ramot@policija.si
SKP PU Maribor Rok MARUŠIČ rok.marusic@policija.si
SOP PU Maribor Štefka ŠROK  stefka.srok@policija.si
PMP Središče ob Dravi Rok DOLENC rok.dolenc89@gmail.com
PMP Zavrč Mladen EMERŠIČ   mladen.emersic@policija.si
PMP Gruškovje Rado LESKOVAR rado.leskovar@gmail.com, 041 434 230
PPP Maribor Miroslav KRAJNC    krajncmiroslav@gmail.com /tel 041-474-844
PP Maribor I Dejan LENARČIČ     dejan.lenarcic@krs.net
PP Maribor II Predan Fredy (fredy.predan@policija.si)
 PP Rače Borut URNAUT borut.urnaut@policija.si
PP VSPK Maribor Boris PUČKO boris.pucko@telemach.net
PP Lenart Boštjan LOVENJAK  bosko323@gmail.com
PP Gorišnica Emil KVAR    kvar.emil6@gmail.com
PP Ormož Mitja TRAMŠEK mitja.tramsek@siol.net
PP Ptuj Janko FISTRAVEC janko.fistravec@policija.si
PP Podlehnik Boris ILEC  boris.ilec@gmail.com
PP Ruše Andrej PAHOR   andrej.pahor@triera.net
PP Slovenska Bistrica Irena ARBEITER  irena.arbeiter@gmail.com
PP Šentilj Saška EMERŠIČ saska.emersic@policija.si
PP IU Maribor Ljubomir SINIČIČ ljubo.sinicic@gmail.com
FURS PE Maribor Vladimir PIPAN  vladimir.pipan@gmail.com
Zapori Maribor Igor ŠEBART   igor.sebart@gmail.com
UE – izpitni center Maribor Zvonko ZADRAVEC zvonko.zadravec@avp-rs.si
upokojeni delavci Rado LEŠNIK rado.lesnik@gmail.com/tel. 041-988-939