Postanite naš član

KDO JE LAHKO ČLAN IPE:

IPA (International Police Association) – Mednarodna policijska zveza – Sekcija Slovenija (nadalje: zveza) je zveza prostovoljno združenih IPA regionalnih klubov (v nadaljnjem besedilu društva) s sedežem v Sloveniji, v katere se povezujejo aktivni in upokojeni pripadniki služb Policije in drugih državnih civilnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, vzajemnosti in solidarnosti ( 1. člen Statuta).
V članstvo so lahko sprejeti tudi pooblaščeni delavci Ministrstva za pravosodje in pooblaščeno delavci Carine.

V IPI poznamo samo redno in častno članstvo. Častno članstvo lahko podeli le nacionalni kongres in to tistim, ki imajo posebne zasluge za razvoj in delo IPE.

Študentje Fakultete za varnostne vede, nekdanji policisti – ki so v rednem delovnem razmerju izven policije, delavci upravnih enot, pripadniki vojaških formacij  vključno z vojno policijo, delavci drugih služb za varovanje oz. vsi tisti, ki niso zaposleni v policiji, ne morejo biti člani IPE.

KAKO SE LAHKO VČLANITE:

Oseba, ki izpolnjuje pogoje za včlanitev, v kraju kjer stalno biva ali službuje, poišče poverjenika IPE,  ki bo nudil vse potrebne informacije. Poverjeniki so v vseh enotah policije. Lahko pa poiščete tudi katerega koli IPA funkcionarja v vašem regionalnem klubu IPE.

ČLANARINA

Za včlanitev mora vsak kandidat izpolniti in podpisati obrazec “prijavnica” in poravnati stroške članarine. Ob včlanitvi mora vsak kandidat izpolniti in podpisati obrazec “prijavnica”in poravnati stroške članarine. Članarina znaša 20 EUR. O sprejemu novihčlanov odloča Upravni odbor regionalnega kluba.

Vsak novo sprejeti član dobi IPA izkaznico z veljavnostjo in nalepko za avtomobil z isto številko, oboje za tekoče leto. Ker je izkaznica IPE brez fotografije, je veljavna samo skupaj z drugim veljavnim osebnim dokumentom za identifikacijo. Z veljavno izkaznico lahko dokazujete svoj status člana IPE po vsem svetu, lahko pa tudi uveljavljate določene ugodnosti tako doma kot v tujini (IPA potovanja, srečanja in izmenjava mladih, IPA popusti itd…).

V svetu naša sekcija dosega enega najvišjih odstotkov članstva, zato pozivamo vse tiste, ki še omahujete, da se nam čimprej pridružite.

************
Za lažje obveščanje članov IPA RK Štajerska smo pripravili obrazec, ki ga je potrebno izpolniti ob plačilu članarine.

Dokumenti za članstvo:

pristopna izjava: http://stajerska.ipa.si/pristopna-izjava/

prestopna izjava: http://stajerska.ipa.si/prestopna-izjava/

izjava o reaktivaciji članstva: http://stajerska.ipa.si/reaktivacija-izjava/

izjava ZVOP: http://stajerska.ipa.si/ZVOP-izjava/