Skupščina potekala preko spleta

Redna skupščina IPA kluba Štajerska je potekala preko spleta.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik IPA Slovenije Jože Senica. 

Sprejeli smo poročila o delu društva v letu 2020, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča, pa tudi program dela 2021 in finančni načrt 2021.

Zapisnik redna skupščina 24042021