Sklic izredne skupščine

Na podlagi sklepa upravnega odbora IPA Regionalnega strokovnega kluba policistov Štajerska, z 31. 3. 2016, sklicujemo izredno skupščino kluba, ki bo 21. maja, ob 9.30, v Bowling center Strike, Maribor, Špelina ulica 17A. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine.  2. Izvolitev organov skupščine: – delovnega predsedstva, – verifikacijske komisije, – volilne komisije, – zapisnikarja, – overitelja zapisnika.  3. Obravnava in sprejem predloga sprememb Statuta IPA RSKP Štajerska. Zaradi zahtev Upravne enote Maribor moramo sprejeti določene popravke statuta, katerega osnutek boste prejeli v naslednjih dneh.  Število delegatov je enako kot na VIII.  skupščini kluba z 1.12.2015.