Še zadnjič zbran star, zdaj že nov upravni odbor

3. decembra smo se na volilni skupščini še zadnjič zbrali člani starega, zdaj že novega upravnega odbora, in preostalih organov kluba, ob prisotnosti številnih članov kluba.

Ob tem smo podelili zahvale članom za njihove zasluge, razvoj, ugled in širjenje osnovnih namenov ter ciljev IPE. Prejeli so jih Stanislav Eger, Janko Fištravec, Dejan Lenarčič, Vitko Kurnik, Roman Zavratnik, Srečko Žnidaric, Bojan Udovč, Darko Veselič in Martina Rokavec. Iztok Roškarič je prejel zahvalo za pomoč pri izvajanju programa kluba in prizadevanjih za varnost motoristov.

Člani ste svoje glasove namenili kandidatom:
Robert Mesiček – predsednik kluba
Miran Šadl – sekretar
Mitja Tramšek – stalni zapisnikar
Rok Marušič – blagajnik
Anita Kovačič Čelofiga – članica UO za informiranje in vzdrževanje spletne strani
Dejan Teran – član UO za športno dejavnost
Igor Šebart – član UO za članstvo pravosodnih policistov
Rado Lešnik – član UO za stike z upokojenimi člani
Albin Gradišnik – član UO za promocijski material in urejanje članstva
Tome Petreski – član UO za kulturo in sodelovanje s tujino
Vladimir Pipan – član UO za članstvo Furs
Marko Cvilak – član UO za socialne zadeve in družbene dejavnosti


Ivan Drevenšek – predsednik nadzornega odbora
George Simič in Davorin Vrabl – člana nadzornega odbora


Peter Hrabrun – predsednik častnega razsodišča
Franc Virtič in Boris Ramot – člana častnega razsodišča

Hvala nekdanjim članom organov za opravljeno delo, novoimenovanim pa obilo delovnih uspehov!