Pridobitev finančnih in materialnih sredstev za športne in druge prireditve

Vloge,  povezane z udeležbo na športnih  in drugih prireditvah pošljite na naslov rkstajerska@ipa.si

Pravilnik o dodeljevanju finančnih in materialnih sredstev članom IPA kluba Štajerska za udeležbo na športnih drugih prireditvah v organizaciji članic IPA

Obrazec za pridobitev sredstev za udeležbo na športnih in drugih prireditvah