Na včerajšnji seji pregledali opravljeno delo in zastavili načrte za prihodnje

Na včerajšnji zaključni seji IPA kluba Štajerska smo se še zadnjič letos srečali člani upravnega in nadzornega odbora z zaupniki in člani častnega razsodišča. Srečanje, ki so se ga udeležili tudi Istvan Lipnik, generalni sekretar IPA Sekcije Slovenija in kolegi iz hrvaškega kluba IPA Zagorje, je bilo v prvi vrsti namenjeno pregledu opravljenega dela v letošnjem letu in predstavitvi načrtov v prihajajočem 2017. Preteklo leto je bilo polno družabnih in športnih aktivnosti. Praznovali smo 25. obletnico kluba, v sklopu praznovanja organizirali tekmovanje v bowlingu. Uredili smo novo spletno stran, znova oživeli Facebook profil in pričeli z obveščanjem članov po elektronski pošti.  Ogromno truda je bilo vloženega v spremembe statuta – najbolj prepoznavna sprememba je vpis skrajšanega imena IPA klub Štajerska. Ukvarjali smo se tudi usklajevanjem podatkov članstva, obravnavanjem prošenj za finančno pomoč, nabavo promocijskega materiala, povrnitvami sredstev ob različnih športnih tekmovanjih članov, veliko pa je bilo tudi mednarodnih dejavnosti naših članov. 20161221_182046 V Regionalni klub Štajerska je včlanjenih 922 članov. Danes lahko rečemo, da je delo v regionalnem klubu pregledno tako po organizacijski, vsebinski in finančni plati. »V prihodnjem letu praznuje kar nekaj tujih IPA klubov, zato bo leto 2017 v znamenju mednarodnega sodelovanja. Ob že tradicionalnih prireditvah, družabnih aktivnostih in športnih tekmovanjih, pa se bomo pripravljali še na volilni kongres sekcije,« je med drugim dejal predsednik kluba Robert Mesiček. V prihajajočem letu si želimo še več vaših predlogov in pobud. Veseli bomo tudi fotografij vaših prostočasnih aktivnost in dosežkov, pa tudi športnih udejstvovanj v imenu kluba.