Na obisku ob 50-letnici IPA Sekcije Avstrije in IPA Štajerske

Ob 50-letnici IPA Sekcije Avstrije in IPA Štajerske – Steiermark smo si na povabilo avstrijskih kolegov ogledali grad Riegersburg.  Grad kraljuje na vulkanskem hribu v okraju Feldbach.  Okoli 11. stoletja je tam nastal mogočen stavbni objekt, ki je današnji izgled dobil v 17. stoletju, ko ga je dala graščakinja Katharina Elisabeth Freifrau von Galler prezidati.  Gre za mejno graščino med Štajersko in Ogrsko.  Grad Riegersburg last Liechtensteinskih knezov, sodi med najpriljubljenejše izletniške točke Štajercev. Vodeni ogledi skozi srednjeveški grad ter razstave navdušujejo stare in mlade.  Med leti 1673 in 1675 so bili na gradu veliki čarovniški procesi v katerih je bilo 95 oseb obsojenih zaradi čaranja slabega vremena.