IPA KLUB ŠTAJERSKA – OBUDITEV DELOVANJA IPA MOTORISTIČNE SEKCIJE

Spoštovani članice in člani ,

V okviru letnega načrta dela je bila načrtovana naloga o ponovnem oživljanju moto sekcije IPA RK Štajerska. V cilju tega je bil  31.1.2024 ob 15.30 v Mariboru sestanek  članov našega kluba na katerem so prisostvovali Rado Lešnik, Mitja Tramšek in sekretar kluba Petar Habrun. Kot je bilo že na sejah upravnega odbora kluba dogovorjeno, pa tudi vneseno v načrt dela kluba za leto 2024, smo se dogovorili, da bomo vložili maksimalni napor, da oživimo moto sekcijo našega  kluba . V okviru načrtovanih nalog smo se soglasno dogovorili, da bosta sekcijo vodila naša dolgoletna člana in motorista Mitja Tramšek, kot vodja in Rado Lešnik, kot namestnik. Predlog sekretarja je bil, da so člani sekcije lahko zgolj člani IPA kluba, na predlog kolege Lešnika, pa bomo pri izvajanju določenih aktivnosti zasledovali širši družbeni interes tako, da bomo  pritegnili tudi širšo javnost kot npr. pri organizaciji varne vožnje ali kondicijske vožnje kjer lahko s svojo dejavnostjo prispevamo k boljši varnosti motoristov in ostalih udeležencev v cestnem prometu, prenosu izkušenj na mlajše in nove motoriste, kakor tudi izboljšanju prometne kulture. Po oceni vodstva moto sekcije bi lahko tudi v drugih primerih pritegnili javnost k aktivnostim moto sekcije.

 Glede na kilometrino Mitje Tramšaka in Rada Lešnika, kot motorista in kot organizatorja  raznih moto izletov in dogodkov bomo pričeli z majhnimi koraki ponovno pridobivati hitrost ter v okviru tega za začetek izvedli naslednje aktivnosti.;

  1. Varna vožnja, usposabljanje na poligonu pred začetkom motoristične sezone. Kot rečeno s sodelovanjem tudi širše zunanje javnosti, ki bi jo povabili najprej preko družinskih članov in prijateljev članov, IPA  prijateljev in kasneje tudi širše. Vsekakor bi k tej aktivnosti pritegnili  Policijo ter ostale klube in organizacije. V primeru zainteresiranosti članov moto sekcije bo  organizirali tečaja varne vožnje na poligonu AMZS na Vranskem tako za motoriste kot  tudi za voznike osebnih vozil.
  2. Kondicijske vožnje kot smiselno nadaljevanje varne vožnje. 
  3. Organizacija moto izletov doma in v tujini ter sodelovanje oz. odziv na povabilo drugih klubov doma in v tujini.
  4. Organizacija izleta ali kakšnega drugega druženja za zaključek leta oz. motoristične sezone.

Glede na vse povedano pozivamo vse zaupnike po enotah, da v svojih enotah obvestijo kolege motoriste in jih seznanijo o delovanju sekcije. Vse motoriste,  ki se bodo pridružili moto sekciji kluba pa pozivamo, da aktivno sodelujejo z vodstvom  moto sekcije, tukaj se misli na predloge in podporo pri organizaciji in izvedbi predlaganih aktivnosti. Vsekakor pa bosta vodja moto sekcije Mitja Tramšek in njegov namestnik Rado Lešnik imela odločujočo besedo saj bosta skrbela za varnost sodelujočih kakor tudi za ugled kluba in njenih članov.  Mislimo, da se skupnimi močmi in sinergijo pozitivne energije lahko organizira ogromno čudovitih in nepozabnih trenutkov članov, ljubiteljev jeklenih konjičkov.

Petar Habrun

Sekretar

SERVO PER AMIKECO