Skupščina bo 24. aprila preko spleta

Po sklepu UO IPA kluba Štajerska in v skladu z 12. členom statuta vas vabimo na redno skupščino, ki bo v soboto, 24. 4. 2021 ob 10. uri preko spleta.

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev skupščine

2. Izvolitev organov skupščine

– predsedujoči skupščine

-zapisnikar

-overitelja zapisnika (2 člana)

-verifikacijska komisija (2 člana)

3. Poročila

  • poročilo o delu društva v letu 2020
  • finančno poročilo
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročilo častnega razsodišča

4. Razprava po poročilih, sprejem poročil

5. Sprejem programa dela 2021 in finančnega načrta 2021

6. Razno

 

Seja bo potekala na povezavi: https://policija.webex.com/join/pumaribor

Članom priporočamo, da pravočasno prenesete aplikacijo Google Chrome (še posebej na mobitelu), se prijavite vsaj nekaj minut prej, da preverite, ali
delujeta zvok in slika. Priporočamo vam, da uporabite prenosnik ali stacionarni telefon ter priključite kamero. Ob vstopu v sobo utišajte zvok
(mute).

 

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2021

FINANČNO POROČILO NA DAN 31.12.2020

POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 2020

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 2020

POROČILO O DELU 2020