Čestitka IPA Slovenija

Objavljamo čestitko predsednika IPA Slovenije Stanislava Ficka ob 25. obletnici IPA kluba Štajerska. “V imenu IPA sekcije Slovenije tebi (predsedniku IPA kluba Štajerska) in vsem članicam ter članom v IPA regionalnemu klubu izrekam čestitke za 25 let uspešnega dela. Da je vaš regionalni klub vseh petindvajset let deloval uspešno, gre zahvala vsakokratnemu vodstvu in seveda članicam in članom, saj brez aktivnih članov ni uspešnega kluba. Vaš klub je v sekciji, pa tudi v tujini, poznan po številnih aktivnostih na področjih športa, kulture, družabnih srečanj idr. Nekatere prireditve so že postale ali pa postajajo tradicionalne. Prav z zato v sekciji izjemno cenimo vaše delo, ki se odraža v zadovoljstvu članov IPA tako v vašem klubu kot tudi širše. Dobro delo sekcije je naše skupno delo, k temu pa je vaš klub veliko prispeval. Tako se lahko skupaj veselimo številnih pohval na mednarodnem nivoju kot tudi doma. Še naprej vam želim tako uspešno delo.