Objavljen predlog sprememb statuta

Objavljamo predlog sprememb statuta, ki ga bomo obravnavali na izredni skupščini v Bowling centru Strike 21. maja ob 9.30.  Kratka pojasnila za člane:

  1. Dolgo ime kluba mora vsebovati namen dejavnosti – v tem primeru gre za združenje policistov, tako, da pustimo staro dolgo ime;
  2. Kratko ime mora vsebovati besedo KLUB ali DRUŠTVO – predlog je IPA KLUB ŠTAJERSKA – podobno kot imajo to urejeni drugi klubi v Sloveniji;
  3. 8. člen – izbrisan odstavek o izrednih članih, ker ni v skladu s 1. členom;
  4. 11.  člen izbrisan – ker gre za nasprotje z 21. členom, kjer je je jasno določeno kdo je vodilni delavec kluba
  5. V 11. člen je razdeljen 10. člen;
  6. Bistvena sta 14. in 15. člen, ki ukinjata delegatski sistem odločanja na skupščini in usklajena z usmeritvijo UE Maribor;
  7. 29.